Gwarancja

PINUS na wszystkie wytworzone przez siebie produkty udziela swoim Klientom opieki gwarancyjnej. Okna, drzwi balkonowe, drzwi przesuwne HS i PSK, oraz drzwi zewnętrzne objęte są następująca ochroną producenta:
5 lat gwarancji na konstrukcję, szczelność, zespolenia szyk i okucia5 lat gwarancji na farby kryjące3 lata gwarancji na farby lazur ukazujące strukturę drewna1 rok gwarancji na montarz stolarki wykonany przez autoryzowany serwis
Prawo do gwarancji przysługuje wszystkim odbiorcom finalnym, którzy zainstalowali wyrób firmy PINUS w obiekcie, z tą jednak uwagą jednak że ewentualne naprawy gwarancyjne nie przedłużają okresu gwarancji.

Warunki ważności gwarancji
- prawidłowo i profesjonalnie wykonany montaż przez autoryzowany serwis firmy “PINUS”,
- normalne warunki klimatyczne, odpowiednie do montażu stolarki drewnianej,
- dokonanie pełnej płatności,
- reklamacja zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu usterki,
- właściwa konserwacja poprzez stosowanie delikatnych środków do konserwacji drewnianej stolarki (zobacz również pielęgancja).

Gwarancja nie obejmuje następujących rodzajów uszkodzeń
- mechanicznego i chemicznego uszkodzenia wykończenia podczas montażu i po jego zakończeniu,
- uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem i niewłaściwą konserwacją ( przykładowo: stosowanie bardzo alkalicznych detergentów, rozpryskane wapno i cement, stosowanie nieodpowiednich taśm oklejających),
- normalne zużycie, takie jak blaknięcie koloru i zmiana tonu barwy,
- duże zmiany na skutek oddziaływania wilgoci w trakcie i po zakończeniu budowy powodujące pęcznienie drewna,
- wszelkie uszkodzenia powstałe w rezultacie wyżej wymienionych zmian.


Serwis w 30 dni. W  przypadku zgłoszenia reklamacji firma PINUS zobowiązana jest do usunięcia wad w terminie ustalonym z klientem lecz nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty  zgłoszenia, poprzez naprawę lub, jeśli nie jest ona możliwa – wymianę wadliwego elementu.